Hvor stammer Bitten Clausen fra?

Bitten Clausen blev født i Haderslev to år før, Første Verdenskrig brød ud.