Kondolence

Hvis du ønsker at kondolere, klik venligst på knappen nedenfor.

Skriv kondolence

Jeg kondolerer til familien for det store tab. Et tab som rækker langt ind i virksomheden også.
Ære være dit minde ❤⛪❤
Modtag mine hjerteligste medfølelser ved jeres mors bortgang. Jeg har som medarbejder kendt Bitten Clausen som en meget engageret og vidende kvinde, der interesserede sig for firmaets og mit bedste. Må der trods sorgen over tabet være en glæde og stolthed over det hun har gjort for Danfoss og jer. Æret vire Bitten Clausens Minde Hans Seekjær
Sender min dybeste Kondolance, Bitten Clausen var et fantastisk menneske der har betydet enormt meget for Als og hele Danmark, Æret været Bitten´s minde

Pages