Kondolence

Hvis du ønsker at kondolere, klik venligst på knappen nedenfor.

Skriv kondolence

Kære Bitten Jeg håber du har det godt hvor du er nu! Jeg vil altid huske dig for din måde at være på! Vi nød når du kom på Danfoss musæum om søndagen for at købe harribo... ære være dit minde
Kære familien Clausen Vores alles dronning er gået bort. Kondolerer. Jeg føler mig beæret over at få lov til at spille koncert i haven til 100 års fødselsdag og blive vist rundt i den dejlige have, som senere også skulle blive baggrund for Danfossorkestrets officielle billede. Vi har heldigvis en god march opkaldt efter Bitten, jeg håber vi altid vil have den på programmet. Æret være Bittens minde
Kondolerer - tak for personlig involvering og omsorg for alle Danfoss veteraner som min familie har nyt godt af
Jeg er beæret over at have været med til så mange af familien Clausens private begivenheder igennem næsten 20 år, både som tjenerelev, tjener og restaurantchef. Fru Bitten Clausen lagde stor vægt på altid at sige personligt tak til personalet efter hvert arrangement med et håndtryk. Denne ydmyghed har min allerstørste respekt, genspejler sig i Familien Clausens daglige virke og er (for mig) symbolet på det ægte og værdige Danmark ... Æret være dit minde, Bitten

Pages